Tak til

Tak til

Grønnegårds Teatrets forestillinger kan ikke lade sig gøre uden den store opmuntring, støtte og opbakning vi møder fra flere sider. Grønnegårds Teatrets aktiviteter er således muliggjort med støtte fra offentlige myndigheder, private donatorer, fonde og erhvervsliv.

Tak til:
Designmuseum Danmark www.designmuseum.dk
Københavns Kommune www.kk.dk
Danske Kunsthåndværkere www.danskekunsthaandvaerkere.dk
Odd Fellow Palæet http://oddfellow.dk

Wilhelm Hansen Fonden
Augustinus Fonden

Glashofs Legat
A. P. Møller Fonden
Knud Højgaards Fond

Knud og Rigmor Wiedemanns Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Toyota-Fonden
Politiken-Fonden
Det Obelske Familiefond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Arne V. Schleschs Fond
Ernst B. Sund Fonden
Simon Spies Fonden
Carlsen-Langes Legatstiftelse
Frimodt-Heineke Fonden
Kong Christian den Tiendes Fond
Lasson Andersens Fond

Tilmeld
Nyhedsbrev