Om teatret

Om teatret

Grønnegårds Teatret er “teatret uden fast tag over hovedet”. Grønnegårds Teatret spiller bevægende teater – baseret på såvel klassiske som moderne tekster, sidstnævnte med baggrund i den vesteuropæiske historie og myte. Grønnegårds Teatret forholder sig ikke nødvendigvis til historien og traditionen med udgangspunkt i eksperimentet, men ser derimod på disse med kritiske og moderne øjne med respekt for seriøsiteten, fagligheden og erfaringen.

Grønnegårds Teatret er et lille storbyteater i Københavns Kommune og er derudover støttet af en lang række erhvervsvirksomheder og fonde.

Grønnegårds Teatret er en fond, hvis ulønnede bestyrelse består af Connie Hedegaard (formand), Frederik Wiedemann, Christoffer Castenskiold, Ida Ebbensgaard, Tom Kári Kristjánsson og Henrik Lübker.

Grønnegårds Teatrets ledelse varetages af teaterchef og skuespiller Steen Stig Lommer.
I teatrets administration er tilknyttet på fuld tid administrationschef Micaëla Strøbye og billetchef/produktionsansvarlig Claus de Lichtenberg samt på deltid kommunikationschef Tine Selmer Bertelsen. Herudover tilknyttes i kortere eller længere perioder løbende teknisk og kunstnerisk personale til de enkelte produktioner.

Ved ændringerne af Lov om Erhvervsdrivende Fonde, der trådte i kraft den 1. januar 2015, indførtes i lovens § 60 en bestemmelse om, at ”bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for god Fondsledelse.”.
Redegørelsen skal optages i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på fondens hjemmeside. I december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse i alt 16 anbefalinger til god fondsledelse. Bestyrelsen for Grønnegårds Teatret forholder sig til anbefalingerne og redegør i skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”, som kan ses via linket.

Tilmeld
Nyhedsbrev