Om teatret

Om teatret

Grønnegårds Teatret er “teatret uden fast tag over hovedet”. Grønnegårds Teatret spiller bevægende teater – baseret på såvel klassiske som moderne tekster, sidstnævnte med baggrund i den vesteuropæiske historie og myte. Grønnegårds Teatret forholder sig ikke nødvendigvis til historien og traditionen med udgangspunkt i eksperimentet, men ser derimod på disse med kritiske og moderne øjne med respekt for seriøsiteten, fagligheden og erfaringen.

Grønnegårds Teatret er et lille storbyteater i Københavns Kommune og er derudover støttet af en lang række erhvervsvirksomheder og fonde.

Grønnegårds Teatret er en fond, hvis bestyrelse består af Connie Hedegaard (formand), Jens Gehl (næstformand), Anne-Lise Basse, Lotte Toftemark, Geert Bjørn Hansen, Jan Holm Møller og Frederik Wiedemann.

Grønnegårds Teatrets ledelse varetages af teaterchef og skuespiller Steen Stig Lommer.
I teatrets administration er tilknyttet på fuld tid administrationschef Micaëla Strøbye og billetchef/produktionsansvarlig Claus de Lichtenberg samt på deltid kommunikationschef Tine Selmer Bertelsen. Herudover tilknyttes i kortere eller længere perioder løbende teknisk og kunstnerisk personale til de enkelte produktioner.

Ved ændringerne af Lov om Erhvervsdrivende Fonde, der trådte i kraft den 1. januar 2015, indførtes i lovens § 60 en bestemmelse om, at ”bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for god Fondsledelse.”.
Redegørelsen skal optages i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på fondens hjemmeside. I december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse i alt 16 anbefalinger til god fondsledelse. Bestyrelsen for Grønnegårds Teatret forholder sig til anbefalingerne og redegør i skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”, som kan ses via linket.

Tilmeld
Nyhedsbrev